Op al onze werkzaamheden zijn de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing.

Download hier de rechtsverhouding DNR 2011


Disclaimer Bouwkundig- teken- en adviesbureau van Vugt

Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging, deze website met de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Noch door het inloggen op deze website, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website ontstaat er enige overeenkomst of verbintenis met Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt. De website van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt is auteursrechtelijk beschermd. De informatie die u in de berichten op de site aantreft is eigendom van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt. Het is niet toegestaan informatie over te nemen. Het beeldmateriaal (logo's, foto's en overige afbeeldingen), dat u aantreft in de berichten van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt, is eveneens auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.Aan de inhoud van de berichten en bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.


Privacy Statement Bouwkundig- teken- en adviesbureau van Vugt

Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vug geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.