Als eigenaar, gebruiker of beheerder van een bouwwerk moet u een aantal maatregelen nemen om het bouwwerk brandveilig te gebruiken. U moet zich houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).

Gebruiksvergunning:

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is nodig voor een beperkt aantal soorten van gebruik van bouwwerken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties, waarbij nachtverblijf wordt geboden aan meer dan tien personen of dagverblijf aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap.


Gebruiksmelding:

Voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken moet u een Melding brandveilig gebruik bouwwerken doen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties, waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan vijftig personen. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies aan welke voorwaarden een dergelijke aanvraag of melding met bijbehorende tekeningen voor een omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik gebouwen moet voldoen zodat deze wordt goedgekeurd door de gemeente c.q. de brandweer. Behalve voor de aanvraag voor de gebruiksvergunning zijn de tekeningen ook te gebruiken voor een ontruimingsplan of calamiteiten- c.q. masterplan.

Bent u op zoek naar een partij voor het aanvragen van een gebruikersvergunning, doen van een Gebruiksmelding en of het maken van een ontruimingsplan neem dan contact op met Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt en vraag vrijblijvend om advies of een offerte op maat?

Uw partner voor het ontwerpen, uitwerken en managen van bouwprojecten.