Bouwadvies (ontwerp tot oplevering) Nieuwbouw of verbouw, woning of bedrijfspand, bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt adviseert u "van idee tot oplevering" met zorg en vakbekwaamheid. Hierbij is het voor ons bureau belangrijk dat binnen dit proces de klant "koning" is. Alleen dan kan het resultaat naar ieders tevredenheid zijn. Door de toegenomen regelgeving is een bouwproces tegenwoordig erg complex. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt verzorgt voor u alle bouwtechnische vraagstukken, bestemmingsplannen benodigde rapportages, vooroverleg(gen) met gemeente(s), bouwbesluittoetsen, digitale aanvraag omgevingsvergunning(en) en ook bouwfysische- en constructieberekeningen. Zodra het bouwplan gereed zal er een bestek (werkomschrijving) moet worden geschreven zodat de aannemer(s) zijn / haar prijs goed kunnen berekenen. U wilt immers appels met appels vergelijken? Kennis van zaken kan u op dat moment veel geld besparen. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt kan voor u het gehele traject vanaf maken van het bestek (werkomschrijving), aanvragen van offertes en vergelijken van deze offertes, tot aan het uitbesteden aan een aannemer verzorgen. Als de aannemer start met bouwen is goede communicatie en controle tussen alle betrokken partijen van belang. De afgesproken planning moet worden gehaald en er moet worden gebouwd conform bestek en tekeningen (kwaliteitsbewaking). Ook controle van werktekeningen van de aannemer en de kostenbewaking (meer- en minderwerk) zijn enkele belangrijke aspecten tijdens een bouwproces.


Alle bouwprojecten worden door ons uitgewerkt in Autocad waarbij ook enkele 3D impressies (artist impressions) gemaakt worden. Tevens werkt bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt in Autocad Revit (BIM) en realiseert uw bouwproject daarmee direct in 3D. Hiermee krijgt de klant direct duidelijk inzicht in het project en kunnen ook reeds in een vroeg stadium eventuele bouwfouten worden voorkomen. Heeft u verbouw- of nieuwbouwplannen en behoefte aan een partij die u gaat ontzorgen neem dan contact met ons op. Wij kunnen het gehele proces “van ontwerp tot oplevering” voor u verzorgen. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt hanteert op alle opdrachten DNR (De Nieuwe Regeling) 2011. Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.

Uw partner voor het ontwerpen, uitwerken en managen van bouwprojecten.