Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het gebruiksbesluit in die gevallen dat een gebruiksmelding of gebruiksvergunning noodzakelijk is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksvergunning en maakt onderdeel uit van een ARBO- (BHV)bedrijfsnoodplan.

In het ontruimingsplan wordt gesteld dat in het gebouw van iedere verdieping een vluchtweg-plattegrond goed zichtbaar moet worden opgehangen. In grotere gebouwen is het vaak verstandig op iedere verdieping meerdere plattegronden aan te brengen. Bijvoorbeeld bij elke nooduitgang of t.p.v. de handbrandmelders. Gebruikers van het bouwwerk moeten weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico's bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.

De ontruimingsplattegronden worden door bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt opgesteld conform de geldende normen NTA 8112 / NEN 8112 en NEN 1414 (NEN-EN-ISO-7010:2013) en zijn goed leesbaar.

Voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden wordt gebruik gemaakt van de (digitale) bouw-tekeningen van het bouwwerk. Indien de eigenaar, gebruiker of beheerder geen (digitale) bouwtekeningen kan aanleveren kan bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt het bouwwerk op locatie in kaart brengen. Deze gegevens dienen dan als basis voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden.


Bent u op zoek naar een partij voor het aanvragen van een gebruikersvergunning, doen van een Gebruiksmelding en of het maken van een ontruimingsplan neem dan contact op met Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt en vraag vrijblijvend om advies of een offerte op maat?

De ontruimingsplattegronden worden door bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt opgesteld  conform de geldende normen NTA 8112 / NEN 8112 en NEN 1414 (NEN-EN-ISO-7010:2013) en zijn goed leesbaar.