Uw partner voor het ontwerpen, uitwerken en managen van bouwprojecten.

Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt is een bouwkundig adviesbureau dat bestaat sinds 1 januari 2007 en is gevestigd in Didam (Gem. Montferland). Ons bureau heeft als doelstelling u te adviseren tijdens de initiatieffase, de ontwerpfase en de bouwfase (begeleiden van de uitvoering) in zowel de woning- als utiliteitbouw. Maar ook advisering inzake bestemmingplanwijzigingen (functieveranderingen), herbestemmingen en ruimtelijke ontwikkelingen behoren tot onze diensten.


De medewerkers van Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt beschikken over een ruime dosis bouwtechnische kennis. Hierdoor kunnen wij u tijdens het bouwproces duidelijk adviseren over financiële haalbaarheid, bruikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en toepasbaarheid van gekozen materialen en bouwtechnieken. Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt werkt onder andere voor particulieren, bedrijven, aannemers, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.


Ook heeft Bouwkundig teken- en adviesbureau van Vugt ervaring op het gebied van 3D-tekenen (Autocad-revit / BIM). Hiermee krijgt u direct een uitstekend beeld van de werkelijkheid en kunnen wij uw bouwplannen volledig volgens wens ontwerpen en uitwerken.

"Uw partner" voor het ontwerpen, uitwerken en managen van bouwprojecten.

Ons bureau heeft als doelstelling u te adviseren tijdens de initiatieffase, de ontwerpfase en de bouwfase (begeleiden van de uitvoering) in zowel de woning- als utiliteitbouw. Maar ook advisering inzake bestemmingplanwijzigingen (functieveranderingen), herbestemmingen en ruimtelijke ontwikkelingen behoren tot onze diensten.